Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem

kuratorzy@wysmaz.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

ul. Ludowa 44
18-200 Wysokie Mazowieckie

Sekretariat:
pok. 24
Poniedziałek – piątek godz. 7.30 – 15.30

Zespoły kuratorskie udzielają zapomóg z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)

Ludowa 44
Wysokie Mazowieckie 18-200 podlaskie PL
Zobacz jak dotrzeć