Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

IV Oddział Terapii Uzależnień

Suchowola

21-305 Wohyń

83 353 03 63

szpital-suchowola@pro.onet.pl

całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień