Centrum Pomocy Postpenitencjarnej przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA w Nowym Sączu

pomoc rzeczowa, porady prawne, zatrudnienie

W Centrum Pomocy  można uzyskać pomoc w formie bezpłatnych porad:

 • prawnika
 • doradcy zawodowego
 • kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych
 • wychowawcy ds. postpenitencjarnych
 • specjalisty pracy socjalnej
 • psychologa

a także:

 • pokrycie kosztów noclegu osobom opuszczającym ZK na okres do 30 dni od zwolnienia – tylko osoby objęte art 164 kkw w końcowym okresie odbywania kary i uprzednio zgłoszone przez wychowawcę do tej formy wsparcia;
 • pomoc rzeczowa: bony żywnościowe,odzież,bilety komunikacji publicznej, leki i środki opatrunkowe (w ograniczonym zakresie);
 • pomoc w poszukiwaniu pracy, aplikowaniu, kompletowaniu dokumentacji;
 • informacje o miejscach uzyskania pomocy postpenitencjarnej i społecznej oraz zasadach ubiegania się o nią;
 • informacje o miejscach w ośrodkach przyjmujących byłych więźniów i pomoc w kierowaniu do  nich;
 • zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji i profilaktyki uzależnień  TZA (na terenie wybranych zakładów karnych).

Strona internetowa centrum

Oceń i napisz recenzję

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *