III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Toruniu wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Siedziba: Sąd Rejonowy w Toruniu ul. Piastowska 7, 87-100 Toruń

 

Sekretariat II, III, IV Zespołu ZKSS

Kierownik Sekretariatu: Maria Gutkowska email: sekretariat.zkss234@torun.sr.gov.pl

Przyjmowanie interesantów:  Poniedziałek-Piątek 7.15-15.15, pok. 8 tel.  (056) 61-05-925 fax. (056) 61-05-903

Kierownik Zespołu: Wiesława Szałek

email: w.szalek@torun.sr.gov.pl

DYŻURY

PEŁNIONE PRZEZ II ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

KURATORZY ZAWODOWI  DLA DOROSŁYCH

imię i nazwisko kuratora

stopień

służbowy

dni  dyżurów godziny

dyżurów

nr pokoju

nr telefonu

służbowego

Wiesława Szałek

kierownik

zespołu

poniedziałek

wtorek

środa

piątek

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

9

61-05-922

Joanna Reut – Gmys

starszy

kurator

czwartek

piątek

8:00-14:00

9:00-14:00

16

61-05-924

Ewa Trawińska

kurator

specjalista

wtorek

piątek

9:00-14:00

8:00-14:00

15

61-05-921

Katarzyna Kotlarek

kurator

specjalista

poniedziałek

wtorek

9:00-14:00

9:00-15:00

16

61-05-924

Mariola Czaińska

kurator

specjalista

środa

czwartek

8:30-14:30

8:30-14:30

16

61-05-924

Krzysztof Chechłowski

kurator

specjalista

czwartek

piątek

8:00-14:00

9:00-14:00

14

61-05-912

Beata Jabłońska

kurator

specjalista

wtorek

czwartek

9:00-14:00

8:00-14:00

15

61-05-921

Katarzyna Ferlin

kurator

specjalista

środa

piątek

8:00-14:00

9:00-14:00

13

61-05-914

Aneta Ignasiak

kurator

specjalista

wtorek

czwartek

9:00-15:00

9:00-14:00

13

61-05-914

Anna Szymanowska

kurator

specjalista

poniedziałek

środa

9:00-14:00

8:00-14:00

14

61-05-912

Iwona Kubińska

kurator

specjalista

poniedziałek

środa

8:30-14:00

8:30-14:00

15

61-05-921

Grażyna Reiger

kurator

specjalista

poniedziałek

środy

8:30-14:00

8:30-14:00

13

61-05-914

 

 

poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15, pok. 8
Piastowska 7
Toruń 87-100 Kujawsko-Pomorskie PL
Zobacz jak dotrzeć