Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy

Ośrodek realizuje zadania:
1. zlecone i własne gminy z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.163 ze zm.),
2. wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.),
3. wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (j.t.Dz. U. z 2015r. poz. 1390),
4. wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń
społecznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.121 ze zm.),
5. wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 581 ze zm.),
6. wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
(j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz.1375 z późn. zm.),
7. wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
(j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.),
8. zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne
(j.t.Dz.U. z 2012r. poz.1059 ze późn. zm.),
9. wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze późn. zm.),
10. wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz.U.poz.195),
11. wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (j.t. Dz.U. z 2015 roku poz.859 z późn. zm.),
12. wynikające z ustawy z dnia 16 września 2011 roku o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi (jt. Dz.U. z 2015r., poz. 1401),
13. inne wynikające z programów osłonowych o charakterze własnym i zleconym.

Dyżury pracowników socjalnych w dniach:

– wtorek 11:00 – 15:15
– piątek 8:00 – 12:00

Oceń i napisz recenzję

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

poniedziałek: 7:30-15:30 wtorek: 7:30–15:30 środa: 7:30-16:00 czwartek: 7:30-15:30 piątek: 7:30 – 15:00
Plac Marszałka Piłsudskiego 1
Trzebnica 55-100 Województwo dolnośląskie PL
Zobacz jak dotrzeć