Trzecia konferencja poświęcona pomocy postpenitencjarnej w Krynicy-Zdrój

Największa w Polsce konferencja poświęcona pomocy postpenitencjarnej

Krynica Zdrój w 2017r. ponownie stała się miejscem spotkania pasjonatów resocjalizacji.

W dniach 15 – 17 listopada 2017r., w Hotelu Pegaz, odbyła się trzydniowa konferencja pt. „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy”, w której uczestniczyło 100 osób z całej Polski, a także goście ze Słowacji. Wśród uczestników znaleźli się znakomitej klasy naukowcy, w tym m.in.:
prof. zw. dr hab. Stefan Lelental (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), dr hab. Barbara Nowak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), jak też liczne osoby reprezentujące środowiska akademickie, probacyjne, penitencjarne oraz organizacje pozarządowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia praktyków, z których wielu swą działalność zawodową, a często i życie prywatne, poświęcili pomocy innym.

Spotkanie owocowało w wiele ciekawych wystąpień, analizy porównawcze zjawiska w Polsce i Republice Słowackiej, próby zdefiniowania i oszacowania recydywy wśród nieletnich, ale też i w świadectwa tego, jak pomagając byłym więźniom – pomagamy samym sobie. Recydywa jest bowiem zjawiskiem dynamicznym, generującym wysokie koszty społeczno – ekonomiczne, wobec którego potwierdzone naukowo i najskuteczniejsze formy zapobiegania, to działania interdyscyplinarne.

Wyrazem takich działań jest choćby wspólna, wpisująca się już w tradycję, organizacja krynickich spotkań przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.
W praktyce współpraca ta przekłada się również na oddziaływania w obszarze pomocy postpenitencjarnej, a zwłaszcza wsparcia informacyjnego dla osadzonych i zwalnianych z jednostek penitencjarnych. Kluczem do ograniczenia zjawiska powrotności do przestępstwa jest bowiem skuteczne wsparcie i wieloaspektowa pomoc, świadczone od pierwszych chwil na wolności.

Konferencja, jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie – płka Włodzimierza Więckowskiego.

galeria konferencji dostępna tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *